DeltaV Mobile - wprowadzenie

2:18

Użytkownicy rozproszonego systemu sterowania DeltaV mają możliwość monitorowania procesu na bieżąco, dzięki dostępowi do wartości zmiennych procesowych, alarmów, trendów historycznych i innych kluczowych informacji w czasie rzeczywistym, za pośrednic

Similar Videos

More Similar Videos
Video Library: Select Preferred Language